• Tot en met 28 april 2020 zullen er geen judolessen zijn. Dit vloeit enerzijds voort uit de " Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Groningen", vastgesteld op 17 maart 2020 door de voorzitter K.F. Schuiling van de Veiligheidsregio Groningen. Het is de sportaccomodatie (De Meet in Bellingwolde) namelijk verboden het geopend te houden, voor updates inzake maatregelen vanuit de overheid zie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nieuws/2020/03/15/aanvullende-maatregelen-onderwijs-horeca-sport. Anderzijds adviseert eveneens de Judo Bond Nederland en ook de NOC-NSF onthouding van sport tot en met voornoemde datum. Veelgestelde vragen en antwoorden over sporten in relatie tot het corina-virus  zijn te vinden op de website van de NOC-NSF via: https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-en-maatschappij/coronavirus-en-sport-veelgestelde-vragen Hou berichtgeving omtrent het herstarten van de judolessen via onze website in de gaten. Bestuur jv Sakaee